Lista e Çmimeve

Më poshtë gjeni tabelën e çmimeve të klinikës DUA Healthcare për specialitetet: Stomatologji, Kirurgji Dentare, Obstetrikë-Gjinekologji dhe Fizioterapi.

Çmimet (në lekë)Çmimet për klientët e SIGAL (në lekë)
StomatologjiStomatologji
Vizita / konsulta1000Vizita / konsulta800 (-20%)
Grafi400Grafi360 (-10%)
Mbushje kanali2000Mbushje kanali1800 (-10%
Fluorizim3000Fluorizim2400 (-20%)
Pastrim Gurezash4000Pastrim Gurezash3600 (-10%)
Mbushje frontalesh5000Mbushje frontalesh4500 (-10%)
Mbushje Grada 13000Mbushje Grada 12700 (-10%)
Mbushje Grada 24000Mbushje Grada 23600 (-10%)
Mbushje Grada 39000Mbushje Grada 38100 (-10%)
Mbushje Grada 410000Mbushje Grada 49000 (-10%)
Element porcelani14000Element porcelani12600 (-10%)
Element Zirkon35000Element Zirkon31500 (-10%)
Implant65000Implant58500 (-10%)
Protezë Totale30000Protezë Totale27000 (-10%)
Zbardhim20000Zbardhim16000 (-20%)
Kirurgji dentareKirurgji dentare
Kyretazh me ozon10000Kyretazh me ozon8000 (-20%)
Kyretazh me lembo
paradontale
20000Kyretazh me lembo
paradontale
16000 (-10%)
Rigjenerim kockor40000Rigjenerim kockor36000 (-10%)
Obstetrikë - GjinekologjiObstetrikë - Gjinekologji
Ekografi gjinekologjike2000Ekografi gjinekologjike1800 (-10%)
Ekografi transvaginale3500Ekografi transvaginale3000 (-15 %)
Ekografi obstetrikale 2D/3D3000Ekografi obstetrikale 2D/3D2700 (-10%)
Ekografi morfologjike5000Ekografi morfologjike4500 (-10%)
Vizitë vaginale2000Vizitë vaginale1800 (-10%)
PAP test3000PAP test2400 (-20%)
Kolposkopi3000Kolposkopi2400 (-20%)
Konsulte2000Konsulte1800 (-10%)
FizioterapiFizioterapi
Vizita/Konsulta2500Vizita/Konsulta2000 (-20%)
Fizio-kinezo-terapi4000Fizio-kinezo-terapi3600 (-10%)
Fizio-kinezo-terapi5000Fizio-kinezo-terapi4500 (-10%)

* Çmime me 10%  ulje, përfitojnë dhe pacientët me KARTËN E FAMILJES “DUA”

* Karta STANDART e SIGAL përfiton të gjitha uljet si më sipër në stomatologji, kirurgji dentare dhe obstetrikë-gjinekologji.

* Karta PRIVILEGE e SIGAL, përveç uljeve të mësipërme, përfiton dhe uljet në fizioterapi